Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

NLĐ có được giảm đóng vào Quỹ BHTN theo NQ 116 không?

15:22 11/10/21

"Tôi muốn hỏi, mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN là giảm cho NSDLĐ hay NLĐ vậy ạ?" - Câu hỏi của chị Lan đến từ TP.HCM.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, có quy định như sau:

Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

- Đối tượng áp dụng

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021.

- Mức giảm đóng: Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Như vậy, đối tượng được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 sẽ dành cho người sử dụng lao động. Đối với người lao động thì vẫn phải đóng theo quy định là 1%.

Hồng Phượng

1,732