Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Đóng BHXH tự nguyện có được hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19 theo Nghị quyết 116?

17:12 09/10/21

Tôi và chồng tôi đóng BHXH tự nguyện được 4 năm nay. Mới đây nghe nói có chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng Covid Nghị quyết 116. Vậy tôi có thuộc đối tượng để hưởng hỗ trợ không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 quy định về hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm:

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

...

Như vậy, có thấy rằng đối với Nghị quyết 116 thì chỉ áp dụng cho đối tượng là người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do Quỹ bảo hiểm thất nghiệp thực hiện. Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động không được đóng bảo hiểm thất nghiệp, cho nên sẽ không được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Đăng Huy

8,476