Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Đang làm việc tại nhà có được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?

10:25 13/10/21

"Cho mình hỏi, mình được công ty cho làm việc tại nhà từ tháng 5 đến nay đã được hơn 4 tháng. Công ty vẫn trả lương và đóng BHXH hàng tháng. Vậy mình có được nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 116 hay không?" - Câu hỏi của chị Minh Hương từ TP.HCM

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 có quy định về hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó đối tượng áp dụng bao gồm:

(1) Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

(2) Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Như vậy, đối với NLĐ tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không thuộc các trường hợp làm việc nêu trên) thì sẽ được nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN.

Theo đó, chị làm việc tại nhà và vẫn được công ty đóng BHXH hàng tháng (trong đó được hiểu là đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT). Do đó, chị thuộc đối tượng (1), trường hợp này công ty sẽ có trách nhiệm lập hồ sơ nhận hỗ trợ cho NLĐ.

Về mức hưởng sẽ được dựa trên thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ. Cho nên, chị thể tải app VssID để tra cứu hoặc liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn chi tiết.

Hồng Phượng

373