Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

NLĐ được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116 bao nhiêu lần?

17:01 14/10/21

"Cho tôi hỏi, hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN do bị ảnh hưởng Covid-19 theo Nghị quyết 116 thì tôi được nhận bao nhiêu tháng vậy hay chỉ nhận 1 lần thôi? Tôi hiện đang bảo lưu được 13 tháng BHTN." - Câu hỏi của anh Long Minh từ TP.HCM.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 quy định về hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó:

02 trường hợp người lao động có đóng BHTN được nhận tiền hỗ trợ bao gồm:

(1) Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

(2) Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Về mức hưởng sẽ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

...

Như vậy, giả sử anh thuộc đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 và có thời gian bảo lưu BHTN là 13 tháng. Do đó, anh sẽ nhận được 2.100.000 đồng. Số tiền này chỉ nhận được 1 lần duy nhất/người.

Hồng Phượng

8,274