Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Công ty cho tạm nghỉ việc thì có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?

16:35 14/10/21

Cho mình hỏi mấy tháng nay công ty cho nghỉ chờ việc. Nhưng công ty vẫn trả lương chờ việc vẫn đóng BHXH, BHTN đầy đủ. Vậy mình có được hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không? Và nếu có thì phải tự làm hay chờ công ty làm hồ sơ vậy ạ?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Khoản 8 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định như sau:

Người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Như vậy, nếu công ty cho NLĐ nghỉ làm mà được trả lương ngừng việc thì công ty vẫn phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Mức đóng BHXH sẽ được tính theo tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Tại Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 có quy định về hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó đối tượng áp dụng bao gồm:

Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Theo thông tin bạn cung cấp, công ty vẫn trả lương và đóng BHXH, BHTN đầy đủ cho bạn, nếu bạn kiểm tra thấy mình đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/9/2021 thì bạn sẽ được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116, và lúc này công ty sẽ có trách nhiệm làm hồ sơ cho chị được nhận hỗ trợ theo quy định.

Đăng Huy

86