Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Giáo viên trường tư thục có được nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN không?

16:36 18/10/21

"Cho tôi hỏi, tôi là giáo viên tiểu học trường tư thục. Tôi nghỉ việc từ tháng 8/2021 và có thời gian bảo lưu là 6 tháng. Vậy cho tôi hỏi, tôi có được hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN không? Nếu được thì nhận bao nhiêu tiền vậy ạ?" - Câu hỏi của chị Linh Lan đến từ TP.HCM

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 quy định về hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó:

02 trường hợp người lao động có đóng BHTN được nhận tiền hỗ trợ bao gồm:

(1) Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

(2) Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Theo thông tin của chị cung cấp, chị là giáo viên tiểu học trường tư thục và đã nghỉ việc từ 8/2021; có thời gian đóng BHTN bảo lưu 6 tháng. Do đó, chị thuộc đối tượng (2) để nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 116.

Về mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN của NLĐ, cụ thể: Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người. Cho nên, chị được nhận hỗ trợ 1.800.000 đồng. Về trình tự, thủ tục làm hồ sơ chị xem tại Khoản 2 Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg.

183