Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Đóng BHXH ngắt quãng có được nhận hỗ trợ Covid theo Nghị quyết 116?

16:19 18/10/21

Em trước làm công ty đóng BHXH và đã nghỉ việc xong công ty ngừng đóng BHXH từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2021 em tiếp tục và đóng lại BHXH liệu em có được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không? Bạn: Phương Anh. phuonganh***@gmail.com

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021, có quy định về đối tượng hỗ trợ như sau:

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021.

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

=> Như vậy, trường hợp của bạn có thể thuộc trường hợp đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/9/2021 và được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 116. Tuy nhiên, để chính xác nhất thì chị nên kiểm tra quá trình đóng BHTN hoặc liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn chi tiết.

Mức hưởng được quy định theo quy định sau: 

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

Trần Trang

200