Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Thời gian đã nhận BHTN có được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

16:36 20/10/21

Trường hợp một người đã nhận trợ cấp thất nghiệp rồi thì thời gian người đó nhận trợ cấp thất nghiệp có được tính hưởng theo Nghị quyết 116 nữa không? Mong sớm nhận hồi đáp từ TVPL.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116, có quy định về căn cứ tính mức hỗ trợ, như sau:

Căn cứ tính mức hỗ trợ: Trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ của người lao động là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021.

=> Như vậy, thời gian mà người tham gia BHTN nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ được tính để hưởng hỗ trợ từ Qũy bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian tham gia BHTN nhưng đã nhận trợ cấp thất nghiệp thì sẽ không được tính hưởng bạn nhé.

Quyết định cũng có quy định về mức hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể như sau:

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: Hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: Hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: Hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: Hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: Hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Trần Trang

417