Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Mới làm việc từ tháng 10/2021 thì có được nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 116?

17:16 21/10/21

Em mới đi làm từ 1/10/2021 và sẽ bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội từ tháng này luôn. Trước đó em chưa từng đi làm ở đâu, và cũng chưa đóng BHXH bao giờ. Vậy trường hợp này em có nhận được hỗ trợ từ Nghị quyết 116 không vậy?

Về vấn đề nàyTHƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 thì đối tượng NLĐ được nhận hỗ trợ bao gồm:

(1) Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

(2) Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

...

Ngày 1/10/2021 bạn mới đi làm và bắt đầu đóng BHXH (sẽ bao gồm bảo hiểm thất nghiệp) cho nên không thuộc đối tượng (1) được nhận hỗ trợ; đồng thời trước đó bạn cũng chưa từng đi làm và được đóng bảo hiểm thất nghiệp cho nên cũng không thuộc đối tượng (2) được nhận hỗ trợ.

Cho nên trường hợp này của bạn không thuộc bất kỳ đối tượng nào được nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 116 này.

Đăng Huy

260