Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Giáo viên trường tư ngừng đóng BHXH từ 3/2021 thì có được nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 116?

17:21 18/10/21

Tôi là giáo viên mầm non tư thục đã kết thúc hợp đồng lao động và ngừng đóng bảo hiểm từ tháng 3/2021 thì có được hưởng trợ cấp từ Nghị quyết 116 không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bạn là giáo viên mầm non tư thục làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2013.

Và một trong những đối tượng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 gồm có:

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Tháng 3/2021 bạn kết thúc hợp đồng và dừng đóng bảo hiểm (bao gồm cả bảo hiểm thất nghiệp), cho nên bạn sẽ thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 116 nếu có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định. Bạn cần kiểm tra quá trình tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp của mình để biết chính xác.

Đăng Huy

121