Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Mới tham gia BHTN nửa năm thì có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?

15:22 19/10/21

"Cho hỏi, hiện tại tôi đang làm việc tại HCM và tôi mới tham gia được 6 tháng BHXH, BHTN. Vậy tôi có thuộc đối tượng để hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?" - Câu hỏi của anh Chí Trung gửi về.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 có quy định về hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó đối tượng áp dụng bao gồm:

(1) Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

(2) Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Như vậy, nếu NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội,... do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) thì sẽ được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Do đó, trường hợp của anh làm việc và vẫn đang tham gia đóng BHTN thì thuộc đối tượng(1). Về thời gian đóng BHTN chỉ mới 06 tháng sẽ không ảnh hưởng về điều kiện hưởng hỗ trợ. Bên cạnh đó, với thời gian đóng BHTN 06 tháng này sẽ nhận được 1.800.000 đồng/người/1 lần duy nhất.

Hồng Phượng

297