Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Đã nghỉ việc làm thì công ty làm hồ sơ hay tự nộp để hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

16:15 22/10/21

"Tôi nghỉ việc 8/2021, có thời gian bảo lưu BHTN 13 tháng. Vậy giờ tôi muốn nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 thì liên hệ với công ty cũ để lập hồ sơ hay có thể tự nộp vậy ạ?" - Câu hỏi của chị Lan từ TP.HCM.

Về vấn đề nàyTHƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Khoản 2 Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục thực hiện về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể:

Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

- Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động. Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì NLĐ đã dừng đóng BHTN thì sẽ phải tự nộp hồ sơ để nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN chứ không thông qua công ty cũ. Do đó, chị có thể lựa chọn một trong những hình thức sau để nộp hồ sơ:

- Trực tuyến:

+ Thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn);

+ Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (http://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn);

+ Tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN; ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện

Hồng Phượng

221