Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Đã nhận BHXH 1 lần có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

19:15 12/10/21

Câu hỏi: Theo quy định thì trường hợp đã làm thủ tục và nhận BHXH 1 lần thì có được nhận chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết 116 nữa không? Mong sớm nhận hồi đáp từ TVPL.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Điều 1 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg hướng dẫn chi tiết Nghị quyết 116 có quy định: Đối tượng nhận hỗ trợ.

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

+ Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Và tại  Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020, có quy định:

Lập danh sách và hồ sơ người lao động giải quyết BHXH một lần còn thời gian BHTN chưa hưởng; người tham gia hưởng, dừng, hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi Phòng/Tổ quản lý thu để đối chiếu và xác nhận lại dữ liệu tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng trên cơ sở dữ liệu thu toàn quốc.

Vậy nên, trường hợp NLĐ đã hưởng BHXH một lần mà chưa hưởng BHTN chưa hưởng thì vẫn được bảo lưu. Người lao động đã hưởng BHXH một lần, nhưng có thời gian tham gia BHTN trong khoảng thời gian theo quy định nêu trên  từ ngày 01/1/2020 đến hết 30/9/2021 thì vẫn được hưởng chế độ theo Nghị quyết 116.

Mức hỗ trợ được quy định như sau:

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: Hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: Hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: Hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: Hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: Hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.


Trần Trang 

6,821