Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản có được nhận tiền hỗ trợ Covid-19 theo Quyết định 23

15:29 05/10/21

Tôi được biết một số công nhân có nhận được khoản tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cụ thể tại Quyết định 23. Vậy trường hợp của tôi hiện đang nghỉ thai sản theo chế độ thì có nhận được khoản tiền trên không ạ?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, có quy định về vấn đề bạn thắc mắc như sau:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì người lao động nghỉ việc không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao động sẽ được nhận khoản hỗ trợ do khó khăn của dịch Covid-19. Đối với trường hợp của mình đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không thuộc đối tượng nhận tiền hỗ trợ.

Bên cạnh đó tại Điều 14 Quyết định cũng có quy định:

Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

=> Tuy nhiên, trường hợp này NLĐ sẽ được xét để hưởng hỗ trợ thuộc người lao động mang thai, hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng
 


                                                                                                                                                                                                             Trần Trang

407