Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Đang nghỉ thai sản có được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

08:39 05/10/21

Người lao động đang nghỉ thai sản thì có được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 hay không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Nghị quyết 116/NQ-CP, 02 trường hợp người lao động có đóng BHTN được nhận tiền hỗ trợ bao gồm:

(1) Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

(2) Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Đối với nghỉ thai sản, theo Luật BHXH thì có các chế độ nghỉ là nghỉ khi khám thai; khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; nghỉ khi sinh con; nghỉ khi nhận nuôi con nuôi.

Ngoài ra, Theo khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, nếu nghỉ hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên thì tháng đó không được tính là thời gian đóng BHTN:

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

Như vậy, trưởng hợp NLĐ đang nghỉ thai sản thì tùy theo số ngày nghỉ mà xác định như sau:

(1) Nghỉ dưới 14 ngày, có tham gia BHTN tháng 09/2021 thì chắc chắn thuộc đối tượng nhận hỗ trợ

(2) Nghỉ từ 14 ngày trở lên, không tham gia BHTN tháng 09/2021: Đối với trường hợp này, thực tế chưa có sự thống nhất trong hướng dẫn gửi các đơn vị người sử dụng lao động của các cơ quan BHXH. Có đơn vị thì thông báo sẽ hướng dẫn sau đối với trường hợp này. Vì vậy, trước hết NLĐ nên liên hệ với người sử dụng lao động của mình để nắm thông tin trực tiếp.

Ngoài ra, mong phía cơ quan BHXH sẽ thống nhất cách hiểu như thế nào là "đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội)" để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Châu Thanh

1,117