Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn cho NLĐ tại DN thực hiện "3 tại chỗ"

16:07 28/08/21

Tôi nghe nói công đoàn có hỗ trợ tiền ăn cho người lao động tại doanh nghiệp "3 tại chỗ". Vậy hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần những gì?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Hướng dẫn 18/HD-LĐLĐ ngày 28/8/2021 của LĐLĐ TP.HCM, hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

*Trường hợp doanh nghiệp có công đoàn cơ sở

(1) Công văn của Công đoàn cơ sở đề nghị Công đoàn cấp trên chi hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”, kèm danh sách đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện phương án (có xác nhận của Lãnh đạo doanh nghiệp)

(2) Biên bản họp BCH Công đoàn cơ sở thống nhất việc thực hiện và đề nghị Công đoàn cấp trên chi hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện phương án “3 tại chỗ".

(3) Văn bản của cấp có thẩm quyền về việc giãn cách địa phương, khu vực theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

(4) Quyết định/Kế hoạch Phương án của lãnh đạo doanh nghiệp (có danh sách CNLĐ kèm theo) về việc thực hiện “3 tại chỗ” kèm văn bản của cấp có thẩm quyền xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện phương án “3 tại chỗ”

*Trường hợp doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn:

(1) Công văn của doanh nghiệp để nghị Công đoàn cấp trên chỉ hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” kèm danh sách đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện phương án (có xác nhận của Lãnh đạo doanh nghiệp).

(2) Văn bản của cấp có thẩm quyền về việc giãn cách địa phương, khu vực theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

(3) Quyết định/Kế hoạch Phương án của lãnh đạo doanh nghiệp (có danh sách CNLĐ kèm theo) về việc thực hiện “3 tại chỗ” kèm văn bản của cấp có thẩm quyền xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

Châu Thanh

800