Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Người lao động làm việc "3 tại chỗ" có được hỗ trợ tiền ăn không?

16:07 24/08/21

Tôi nghe nói người lao động thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn đang giãn cách được hỗ trợ tiền ăn. Vậy mức hỗ trợ là bao nhiêu?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Quyết định 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Hỗ trợ một lần 1 triệu đồng/người cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất.

Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định cấp kinh phí.

Trường hợp doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với doanh nghiệp, kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất để hỗ trợ.

Thời điểm thực hiện hỗ trợ tính từ ngày 24/8/2021.

Châu Thanh

448