Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Làm 3 tại chỗ người lao động có được từ chối tăng ca?

15:36 21/10/21

Liên quan đến quy định về tăng ca của NLĐ. Cho hỏi, theo quy định thì khi NLĐ làm việc 3 tại chỗ, công ty yêu cầu tăng ca. Người lao động có được từ chối không?

Về vấn đề nàyTHƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2019 quy định về làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt như sau:

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật Lao động 2019 và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:

- Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

=> Như vậy, nếu việc tăng ca sản xuất nhằm để khắc phục hậu quả của dịch bệnh covid-19 thì việc tăng ca của những người lao động làm việc 3 tại chỗ là bắt buộc, NLĐ không có quyền từ chối việc tăng ca nếu không có lý do chính đáng.


Trần Trang

52