Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Có được chuyển tiền hỗ trợ ngừng việc trực tiếp cho NLĐ, không cần qua DN?

17:19 25/08/21

Theo quy định, sau khi nhận kinh phí hỗ trợ của UBND cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động ngừng việc. Vậy, có được chuyển tiền hỗ trợ ngừng việc trực tiếp cho NLĐ mà không cần thông qua người sử dụng lao động không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đây là vấn đề tổ chức thực hiện Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Nếu người sử dụng lao động và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương cùng đồng thuận việc chuyển tiền hỗ trợ trực tiếp cho NLĐ thì hoàn toàn có thể thực hiện được, không trái quy định của pháp luật. Cụ thể:

Biểu mẫu số 6 ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg bao gồm các thông tin bắt buộc mà người sử dụng lao động phải thực hiện.

Việc bổ sung thêm các thông tin khác (ngoài các thông tin bắt buộc theo mẫu) có thể được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người sử dụng lao động.

Trong trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu tự nguyện chuyển tiền trực tiếp cho từng NLĐ theo danh sách thì người sử dụng lao động có thể bổ sung thêm cột tài khoản của NLĐ nhận hỗ trợ (tên tài khoản, số TK, tên Ngân hàng) trong biểu số 06 và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ chuyển tiền trực tiếp cho NLĐ.

Trong trường hợp này, nếu các cơ quan tại địa phương đồng thuận với đề nghị của người sử dụng lao động thì thực hiện chuyển tiền trực tiếp cho NLĐ, việc thực hiện này không trái với quy định của pháp luật.

Châu Thanh

585