Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Gia sư có được hỗ trợ như lao động tự do không?

17:12 16/09/21

"Tôi là gia sư làm việc tại Hà Nội nhưng vì dịch nên thất nghiệp. Vậy tôi có được nhận hỗ trợ như lao động tự do không" - Câu hỏi của bạn Trang đến từ Hà Nội.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo hướng dẫn tại  Công văn 5184/SLĐTBXH-VLATLĐ của Sở LĐTB&XH Thành phố Hà Nội thì: 

- Gia sư hoạt động độc lập kèm cặp dạy thêm cho học sinh tại các hộ gia đình là đối tượng không phát sinh quan hệ lao động thuộc diện hỗ trợ nếu đáp ứng đúng các quy định tại Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

- Gia sư làm việc tại các Trung tâm (thông qua Trung tâm để đi dạy thêm) phát sinh quan hệ lao động do đó đối tượng này không thuộc diện hỗ trợ theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 3642/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Như vậy, bạn căn cứ với quy định trên để xác định mình có thuộc trường hợp được hưởng hỗ trợ không.

Trung Tài

80