Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Làm rõ điều kiện hỗ trợ người lao động ngừng việc do Covid-19

15:52 14/08/21

Quy định "trong các khu vực bị phong tỏa" trong điều kiện hỗ trợ lao động ngừng việc do Covid-19 được hiểu như thế nào?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, người lao động phải ngừng việc do Covid-19 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

(1) Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/021 đến hết ngày 31/12/2021.

(2) Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

Trong đó, quy định người lao động phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại khoản (1) được hiểu là:

Nơi làm việc và/hoặc nơi cư trú của người lao động trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả "giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ" hoặc nằm trong "vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19".

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó lường, việc hiểu và áp dụng các chính sách ở mỗi địa phương cần thực hiện sáng tạo, linh hoạt và chủ động, nhằm đảm bảo phù hợp với công tác chỉ đạo phòng, chóng dịch bệnh ở mỗi địa phương và hỗ trợ nhanh chống, đúng đối tượng cho người dân, người lao động trên địa bàn.

Châu Thanh

272