Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

NLĐ chưa đăng ký tạm trú thì có được nhận hỗ trợ Covid-19 không?

16:36 12/10/21

Theo quy định thì trường hợp người lao động nghỉ không lương, chưa đăng ký tạm trú thì có được nhận hỗ trợ Covid-19 không? Nhờ hỗ trợ.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021) quy định về chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, trong đó điều kiện được hưởng chính sách bao gồm:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

- Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

...

Như vậy, căn cứ quy định trên thì người lao động được hỗ trợ cần đáp ứng 02 điều kiện gồm nghỉ việc không lương từ 15 ngày liên tục (tính từ 01/05/2021 - 31/12/2021) và đang đóng BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm nghỉ không lương.

Đối chiếu quy định trên nếu đáp ứng đủ 02 điều kiện này thì người lao động có thể làm hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ. Hiện đối tượng người lao động nghỉ không lương, không bắt buộc phải đăng ký tạm trú hay phải nộp thêm giấy tờ tạm trú để làm hồ sơ nhận hỗ trợ. Việc có đăng ký tạm trú hay không, không ảnh hưởng đến điều kiện nhận hỗ trợ của người lao động.

Đăng Huy

724