Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Nội dung “Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường” mùa Covid

13:54 18/10/21

Hiện tại tôi bên quản lý dự án xây dựng công trình đường bộ tỉnh Long An. Không biết trong tình hình dịch bệnh này thì cần triển khai các nội dung “Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường” như thế nào? Câu hỏi của anh Tuấn gửi về.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Tiểu mục 2, Mục V hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (kèm theo Quyết định 1811/QĐ-BGTVT năm 2021)  quy định:

Nội dung “Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường” bao gồm các nội dung chính sau:

- Căn cứ cấp độ dịch COVID-19 được công bố để xác định ảnh hưởng trên phạm vi công trường và xây dựng các phương án, biện pháp tổ chức thực hiện tương ứng với từng cấp độ dịch để kiểm soát đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong công tác vận chuyển, cung cấp nhiên liệu, vật tư, vật liệu, hàng hóa phục vụ thi công xây dựng và các dịch vụ khác phục vụ đời sống, sinh hoạt của người lao động trên công trường.

- Phương án xử lý và bố trí phòng, khu vực để cách ly tạm thời đối với trường hợp người lao động có các biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 và/hoặc có ca nhiễm COVID-19 và/hoặc F1, F2.

- Phương án tổ chức thi công xây dựng tại công trường; phương án đảm bảo an toàn, điều kiện sinh hoạt cho người lao động trong trường hợp dịch bùng phát ở cấp độ cao trên địa bàn công trường; phương án tổ chức xét nghiệm cho người lao động.

- Phân công, quy định rõ người có trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện, người có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt động thi công xây dựng trên công trường gắn với việc đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

- Các nội dung cần thiết khác phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và đặc điểm riêng của công trường.

Lưu ý: Tùy vào công trường cụ thể xác định ” nhằm phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế tại công trường và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng nhằm đảm bảo công tác thi công tại các dự án, công trình giao thông hoạt động bình thường, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Bảo Y

894