Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Chủ đầu tư phải thành lập “Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường”

10:57 20/10/21

Tôi bên chủ đầu tư công trình xây dựng giao thông đường bộ, xin được hỏi việc thi công trong mùa dịch này thì có phải thành lập “Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường” không? Câu hỏi của anh Phương gửi về.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

 

Theo Tiết 2.1 Tiểu mục 2, Mục IV hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (kèm theo Quyết định 1811/QĐ-BGTVT năm 2021)  quy định:

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng, ban hành “Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường” và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên công trường xây dựng đảm bảo các nguyên tắc chung tại Mục IV và các yêu cầu cụ thể như sau:

Đối với chủ đầu tư

- Chủ đầu tư thành lập “Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường” với thành viên bao gồm: Đại diện chủ đầu tư, đại diện Tư vấn giám sát; Chỉ huy trưởng công trường và người làm công tác y tế của nhà thầu thi công,... để chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ:

- Kiểm tra, phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường” do nhà thầu thi công xây dựng lập; tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời này và giám sát, kiểm tra việc thực hiện; xử lý tình huống khi địa phương thay đổi cấp độ dịch và/hoặc khi phát hiện các trường hợp người lao động nhiễm, nghi nghiễm COVID-19 tại công trường.

Như vậy, có thể thấy nhằm đảm bảo thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 thì chủ đầu tư phải thành lập “Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường”. Ngoài ra, phải thường xuyên giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường; định kỳ, đột xuất kiểm tra, đánh giá việc thực hiện “Kế hoạch” phòng, chống dịch COVID-19 và yêu cầu các nhà thầu có phương án khắc phục các tồn tại (nếu có); xử lý các vi phạm theo quy định.

Bảo Y

74