Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Giảm thuế thu nhập, miễn tiền nộp chậm thuế cho doanh nghiệp

13:40 21/10/21

Tôi mới nghe thông tin doanh nghiệp sẽ được giảm thuế nhưng không biết giảm bao nhiêu phần trăm và cụ thể quy định tại văn bản nào? Câu hỏi của anh Sơn gửi về.

Về vấn đề nàyTHƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Liên quan đến một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, cụ thể theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 năm 2021 quy định như sau:

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.

Ngoài ra,  miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.

Không áp dụng quy định tại khoản này đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

Bảo Y

1,470