Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

F0 cách ly tại nhà được có được nhận hỗ trợ tiền ăn không?

17:04 15/11/21

Tôi muốn hỏi, trường hợp của bố tôi là F0 cách ly tại nhà vào 15/6/2021. Vậy bố em có được nhận hỗ trợ tiền ăn không ạ? Hiện đã khỏi bệnh rồi ạ. Nếu được thì cần chuẩn bị giấy tờ nào vậy ạ?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Khoản 13 Điều 1 Quyết định 33/2021/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung Quyết định 23/2021/QĐ-TTg) quy định về đối tượng được hỗ trợ điều trị Covid-19, cách ly y tế như sau:

Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em); người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi chung là người cao tuổi, người khuyết tật) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, F1 cách ly tại nhà, F0 điều trị tại nhà gồm:

- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã hoặc của cơ quan y tế về việc cách ly y tế tại cơ sở cách ly, cách ly tại nhà hoặc điều trị tại nhà.

- Giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành hoặc cách ly tại nhà; xác nhận hoàn thành điều trị tại nhà hoặc xác nhận thời gian điều trị tại nhà đối với F0.

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy xác nhận mức độ khuyết tật.

- Phiếu thu hoặc biên lai hoặc giấy xác nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Như vậy, bố chị là F0 điều trị tại nhà nếu có những giấy tờ như trên thì có thể nộp hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ. Về mức hưởng, hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) (27/4/2021 đến ngày 31/12/2021), thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Hồng Phượng

39,246