Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Đang hưởng lương hưu có được nhận hỗ trợ Covid-19 không?

15:44 30/10/21

Cho tôi hỏi, hiện tôi đang nhận lương hưu 2 tháng (tháng 9 và tháng 10). Vậy tôi có hưởng hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 68 không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 (được sửa đổi bởi Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2021) về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gồm có:

1. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

2. Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

3. Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động;

4. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

5. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc;

6. Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động;

7. Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em;

8. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0), người phải thực hiện cách ly y tế (F1);

9. Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn;

10. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh;

11. Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất;

12. Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.

Như vậy, có thể thấy 12 chính sách hỗ trợ trên không có quy định hỗ trợ đối riêng đối với người đang hưu lương hưu. Tuy nhiên, trường hợp anh phải điều trị Covid-19 (F0) hay phải cách ly y tế (F1) thì vẫn có thể nhận hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết này. Anh vui lòng đối chiếu quy định trên để thực hiện đúng.

Hồng Phượng

4,404