Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Người lao động chưa nhận được tiền theo Nghị quyết 116 phải làm sao?

16:59 04/11/21

Nếu người lao động thuộc đối tượng đang làm việc tại doanh nghiệp có bảo lưu 13 tháng đóng BHTN. Phía công ty đã lập danh sách nhận hỗ trợ và các bạn trong công ty đã nhận được tiền. Còn em thì chưa được nhận vậy thì em phải làm sao ạ?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Khoản 1 Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục thực hiện, trong đó:

Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

- Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, đối với NLĐ đang tham gia BHTN do đó, công ty sẽ có trách nhiệm công khai và điều chỉnh danh sách. Bên cạnh đó, bạn đã được công ty nộp hồ sơ lên BHXH nhưng chưa nhận được tiền thì nên đợi thêm khoảng 1 tuần.

Nếu sau thời gian này mà vẫn không nhận được tiền thì sẽ báo với công ty nhờ công ty hỗ trợ gửi phản hồi cho cơ quan BHXH để được giải quyết. Lưu ý: Sau ngày 30/11/2021 chưa nhận được hỗ trợ thì bạn sẽ tự thực hiện nộp hồ sơ.

Trần Trang

4,086