Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Người lao động tại miền Bắc có được nhận hỗ trợ từ Qũy bảo hiểm thất nghiệp?

14:59 30/10/21

Theo quy định thì trường hợp người lao động làm việc tại Miền Bắc có được nhận hỗ trợ từ Qũy bảo hiểm thất nghiệp không? Rất mong nhận hồi đáp từ Thư Viện Pháp Luật.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Điều 1 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, có quy định về đối tượng được nhận hỗ trợ từ Qũy bảo hiểm thất nghiệp như sau:

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

+ Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

- Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì người lao động được nhận hỗ trợ từ Qũy bảo hiểm thất nghiệp nếu thuộc đối tượng nêu trên. Cả Nghị quyết và Quyết định không có giới hạn vùng miền (người lao động tại TP HCM và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh) mới được nhận hỗ trợ từ Qũy bảo hiểm thất nghiệp. Vậy nên, nếu là lao động làm việc tại miền Bắc mà thuộc một trong 2 đối tượng nêu trên thì vẫn nhận được hỗ trợ.

Trần Trang

432