Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Mức hỗ trợ đối với đoàn viên công đoàn được huy động tham gia chống dịch Covid-19 trong ngày nghỉ, ngày lễ

16:42 27/10/21

Nhờ hỗ trợ quy định về mức hỗ trợ đối với đoàn viên công đoàn được huy động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày nghỉ, ngày lễ. Không biết có khác gì với ngày bình thường không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Khoản 2 Điều 1 Quyết định 3022/QĐ-TLĐ năm 2021 có quy định: Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, đoàn viên, người lao động được công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chi hỗ trợ từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế phòng, chống dịch nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người. Giao ban thường vụ công đoàn các cấp phân công nhiệm vụ quyết định và chịu trách nhiệm.

...

Như vậy, theo quy định thì đoàn viên được công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chi hỗ trợ từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết (mức hỗ trợ không phân biệt ngày nghỉ, lễ, Tết và tối đa không quá 2.000.000 đồng/người).

Đăng Huy

397