Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

NLĐ tử vong do Covid-19 thì có được hỗ trợ từ công đoàn không?

16:36 20/10/21

Đơn vị mình có đoàn viên tử vong do Covid-19 vào 15/9/2021. Mình nghe nói phía công đoàn có hỗ trợ cho đối tượng này. Vậy cụ thể là được hỗ trợ bao nhiêu tiền vậy ạ?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Khoản 5 Điều 1 Quyết định 3022/QĐ-TLĐ năm 2021 quy định về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, trong đó:

...

- Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tử vong do bị nhiễm vi rút Sars-Co-2 kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 được hỗ trợ là 5.000.000 đồng/người (không bao gồm các khoản đã hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại các khoản 2, 3, 4, 5, 5b, 6 Điều này).

- Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn đã di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021, phải thực hiện đúng yêu cầu cách ly y tế theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, có hoàn cảnh khó khăn thì được liên đoàn lao động tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận người trở về xem xét hỗ trợ tối đa là 500.000 đồng/người.

Như vậy, trường hợp đoàn viên tại doanh nghiệp chị có đóng kinh phí công đoàn mà bị tử vong do nhiễm Covid-19 ngày 15/9/2021 thì sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/người (lưu ý không gồm các khoản đã hỗ trợ khác).

Lưu ý: Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần. Đoàn viên, người lao động thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nào thì nơi đó có trách nhiệm lập danh sách và hỗ trợ trước tiên. Trường hợp hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động không thuộc đối tượng mình quản lý thì đơn vị hỗ trợ có trách nhiệm thông tin và phối hợp với địa phương, ngành quản lý đoàn viên, người lao động để đảm bảo không chồng chéo, trùng đối tượng.

Hồng Phượng

327