Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Người lao động nước ngoài có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

15:13 28/10/21

Theo quy định thì người lao động nước ngoài có được nhận hỗ trợ từ Qũy bảo hiểm thất nghiệp không ạ? Rất mong sớm nhận hồi đáp từ Thư Viện Pháp Luật.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đối tượng được nhận hỗ trợ từ Qũy bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021, cụ thể:

Đối tượng áp dụng

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thuộc một trong hai trường hợp nêu trên thì sẽ được nhận hỗ trợ từ Qũy bảo hiểm thất nghiệp.

Còn tại Luật việc làm 2013, có quy định về đối tượng là người lao động tham giam bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì người lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Luật việc làm là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc. Vậy nên, người lao động nước ngoài không thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Vậy nên, người lao động nước ngoài không thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nên cũng không thuộc diện được nhận hỗ trợ từ Qũy bảo hiểm thất nghiệp.

Trần Trang

875