Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Trẻ em có được nhận gói hỗ trợ Covid không?

16:45 25/10/21

Cho hỏi: Trẻ em có được nhận gói hỗ trợ Covid không? Mong sớm nhận hồi đáp.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg , có quy định đối tượng hỗ trợ là trẻ em như sau:

Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

=> Như vậy, theo Quyết định này thì nếu trẻ em là con của NLĐ sẽ được nhận hỗ trợ theo quy định nêu trên, nhưng phải đáp ứng cha, mẹ của trẻ em đó phải đang tham gia BHXH.

Bên cạnh đó, tại Điều 25 Quyết định 23 cũng có quy định:

- Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Mức hỗ trợ:

Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế:

- Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.

Còn tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg .

=> Như vậy, cả tại quyết định này thì trẻ em cũng không thuộc đối tượng để nhận được hỗ trợ theo quy định nêu trên.

Trần Trang

384