Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Trẻ em bị F1 phải cách ly y tế chỉ được hỗ trợ tiền ăn trong vòng 21 ngày?

17:14 25/10/21

Trẻ em là F1 phải cách ly y tế chỉ được hỗ trợ tiền ăn trong vòng 21 ngày và được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng nữa có đúng không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế được quy định tại Chương VII Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Đối tượng hỗ trợ

Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ

1. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

2. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

3. Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế:

a) Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.

b) Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế.

...

Như vậy, trẻ em bị F1 phải thực hiện cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền sẽ được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày. Ngoài ra trong thời gian cách ly y tế trẻ em còn được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.

Đăng Huy

681