Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Cha, mẹ được đi cùng khi trẻ em cách ly tập trung

17:08 25/08/21

Con tôi 4 tuổi và phải đi cách ly tập trung? Vậy tôi có được đi theo để chăm sóc không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo hướng dẫn tại Công văn 7020/BYT-MT về cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với trẻ em thì:

- Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em được đi cùng trẻ em đến cơ sở y tế/cơ sở thu dung điều trị COVID-19 (sau đây gọi là cơ sở y tế)/cơ sở cách ly tập trung hoặc được ở cùng với trẻ em tại nơi cách ly tại nhà, nơi lưu trú (sau đây gọi là cách ly tại nhà) để chăm sóc trẻ và phải có cam kết tự nguyện cách ly cùng trẻ em và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19-19.

- Trường hợp Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ em không thể đi cùng, ở cùng để chăm sóc trẻ thì chính quyền địa phương bố trí người chăm sóc cho trẻ, và/hoặc chỉ định cán bộ trong cơ sở y tế/cơ sở cách ly tập trung hoặc người tình nguyện chăm sóc trẻ.

Như vậy, bạn hoàn toàn có thể đi cùng với con bạn để chăm sóc trong thời gian cách ly tập trung

Trung Tài

232