Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

NLĐ ở trong khu vực phong tỏa có được hỗ trợ Covid-19 hay không?

15:26 28/10/21

Cho hỏi, công ty tôi vẫn đang hoạt động tuy nhiên khu vực tôi ở bị phong tỏa do có nhiều ca nhiễm nên không thể đi làm. Thời gian phong tỏa là 21 ngày (bắt đầu từ ngày 19/5). Trong thời gian này tôi nghỉ không lương thì có nhận hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 68 không? Tôi đang nuôi con nhỏ 2 tuổi ạ.

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2021 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021) có quy định như sau:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

Có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;

Và thuộc một trong các trường hợp sau: phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ một lần như sau: Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người.

Như vậy,  trường hợp chị nghỉ không lương vì nơi chị sống thuộc khu vực phong tỏa theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch từ ngày 15/9/2021.

Cho nên, chị có thể được nhận hỗ trợ này nếu đang tham gia BHXH bắt buộc ngay trước khi nghỉ không lương. Trường chị nuôi con nhỏ 02 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em. 

Hồng Phượng

3,264