Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Ở nhà làm vườn có được hỗ trợ theo Nghị quyết 68?

16:24 05/08/21

Một người ở nhà làm vườn, nếu gặp khó khăn do Covid-19 thì có được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Trường hợp nêu trên không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Nếu người dân khó khăn mà không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 69 thì có thể liên hệ với chính quyền địa phương nơi cư trú để được xem xét về chính sách bảo trợ xã hội đối với gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Châu Thanh

367