Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

TP.HCM: Người mất do COVD-19 trước đây có được hỗ trợ chi phí hậu sự?

17:07 09/08/21

Gia đình có người mất do Covid-19 tại TP.HCM chưa được hỗ trợ chi phí hậu sự thì có được nhận không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 07/8/2021, TP.HCM có thông tin sẽ lo toàn bộ chi phí cho người mất vì COVID-19 ở mức 17 triệu đồng trích từ ngân sách thành phố.

Theo Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, thành phố sẽ hỗ trợ hoàn toàn chi phí hậu sự cho tất cả người mất vì COVID-19 từ trước tới nay (gồm khâm liệm, vận chuyển, hỏa táng, giao tro cốt cho người thân) ở mức 17 triệu đồng một trường hợp.

Chỉ cần có giấy báo tử và chứng nhận mất vì COVID-19 thì người nhà có thể làm thủ tục nhận tiền ở địa phương người mất sinh sống. Với những người đã mất do COVID-19 mà chưa được hỗ trợ sẽ hoàn lại số tiền này theo mức giá quy định.

83