Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Làm dịch vụ trông trẻ tại nhà có được hỗ trợ do COVID-19?

15:15 02/08/21

Người làm dịch vụ trông trẻ tại nhà, thời gian này phải dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 thì có được nhận tiền hỗ trợ?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021, đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác:

Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

Vì vậy, người dân nếu thuộc đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có nhu cầu hỗ trợ cần liên hệ chính quyền địa phương hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cư trú để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Châu Thanh

262