Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Lao động tự do khó khăn vì Covid được hỗ trợ bao nhiêu?

09:49 03/07/21

Người lao động tự do khó khăn vì Covid-19 có được hỗ trợ không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 thì lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác được hỗ trợ như sau:

 Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ:

Không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

Trung Tài

80