Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Viên chức có được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 năm 2021 không?

10:14 03/07/21

Xin hỏi có đối tượng viên chức nào được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19? – Anh Hoàng Sơn (TP.HCM).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với:

Đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Như vậy, nhóm đối tượng viên chức này sẽ được hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19.

Châu Thanh

73