Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

NLĐ bị ngừng việc do Covid-19 được hỗ trợ bao nhiêu?

08:05 02/07/21

Người lao động bị ngừng việc do phải đi cách ly, nơi ở bị phong tỏa thì có được hỗ trợ không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo NghỊ quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, người lao động (NLĐ) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Bị ngừng việc  theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021đến hết ngày 31/12/2021;

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc.

Châu Thanh

120