Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Điều kiện để lao động tự do tại Hà Nội được nhận tiền hỗ trợ do Covid-19?

17:13 24/07/21

Lao động tự do mất việc làm do Covid-19 thì có được hỗ trợ tiền như những trường hợp có HĐLĐ không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tại Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP.Hà Nội, người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (lao động tự do) được hỗ trợ khó khăn do Covid019 khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Cư trú hợp pháp

- Bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/lần.

Phương thức chi trả: chi trả trực tiếp cho người lao động trên cơ sở danh sách được phê duyệt.

Châu Thanh

144