Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Viên chức là F1 có được hỗ trợ tiền ăn khi cách ly tập trung không?

16:45 21/10/21

Tôi muốn hỏi, vào ngày 20/5/2021 tôi được xác định là F1 và bên phường đưa đi cách ly tập trung. Vậy tôi là viên chức thì có được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian đó hay không?

Về vấn đề nàyTHƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 25 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Và tại Điều 26 Quyết định 23 này thì mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ gồm:

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Như vậy, theo Quyết định 23 quy định hỗ trợ tiền ăn cho F0, F1 không phân biệt ngành nghề, chức vụ. Cho nên, nếu viên chức là F1 thực hiện cách ly y tế tho quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ được nhận hỗ trợ này.

Hồng Phượng

2,372