Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Nghỉ không lương 15 ngày do dịch covid thì có được nhận tiền hỗ trợ không?

16:51 03/08/21

“Tôi nghỉ không lương 15 ngày vì Covid-19 thì có được nhận tiền hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 68 không?” – Câu hỏi của bạn Linh (Hải Phòng)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021, có quy định:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường… bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12 năm 2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần như sau: Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người.

Như vậy, theo quy định nêu trên nếu bạn làm việc tại doanh nghiệp được quy định trên:

+ Trường hợp nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên từ 1/5- 31/12/2021 cũng như tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi nghỉ việc thì sẽ được hỗ trợ 1.855.000 đồng/người.

+ Trường hợp nghỉ việc 15 lên từ 1/5- 31/12/2021 nhưng không liên tục thì không được hưởng trợ cấp.

Trung Tài

173