Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Chủ nhà trọ tại TP.HCM có được miễn, giảm tiền điện, nước?

15:49 23/08/21

Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chủ nhà trọ tại TP.HCM có được miễn, giảm tiền điện, tiền nước không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 22/8/2021 của UBND TP.HCM yêu cầu:

Thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội: hỗ trợ bổ sung đầy đủ cho các đối tượng còn thiếu trong gói hỗ trợ an sinh số 2, thực hiện các biện pháp hỗ trợ chủ nhà trọ (miễn, giảm tiền điện nước); Chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn; chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho các trường hợp F0 có hoàn cảnh khó khăn; giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức thực hiện.

Như vậy, sắp tới chủ nhà trọ tại TP.HCM sẽ được hỗ trợ miễn, giảm tiền điện nước.

Châu Thanh

523