Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1008/TCHQ-GSQL về việc tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1008/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1008/TCHQ-GSQL
V/v: tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Vụ Lễ tân – Bộ Ngoại giao

Phúc công văn số 452/BNG-LT ngày 02/03/2005 của Vụ Lễ tân – Bộ Ngoại giao thông báo việc phản ánh của các cơ quan ngoại giao về việc tính thuế và mức thuế đối với xe ôtô tạm nhập miễn thuế của các cơ quan ngoại giao và thành viên của các cơ quan này khi chuyển nhượng cho các đối tượng không được ảnh hưởng chế độ ưu đãi miễn trừ ngoại giao và vướng mắc về đối tượng nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Về đối tượng nộp thuế khi làm thủ tục chuyển nhượng xe đã được quy định tại Điểm 6, Thông tư liên bộ số 04BS/TTLB ngày 20/10/1996 của Liên Bộ Thương mại – Ngoại giao – Tài chính – Tổng cục Hải quan, theo đó các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao nếu chuyển xe cho các đối tượng khác (không phải đối tượng hưởng quyền ưu đãi miễn trừ) thì người chuyển nhượng (người bán) phải nộp thuế nhập khẩu, thuế và lệ phí theo quy định hiện hành của Việt Nam.

2. Về giá tính thuế đối với xe ô tô đã qua sử dụng được quy định tại Điểm 1.1.2.3.4 Phần II, Mục B, Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Đối với xe ôtô đã qua sử dụng của các đối tượng nêu trên khi làm thủ tục chuyển nhượng cho các đối tượng không được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao phải chịu 3 sắc thuế, bao gồm: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, mức thuế suất của các sắc thuế này được áp dụng theo các văn bản cụ thể sau đây:

+ Đối với mức thuế suất thuế nhập khẩu: Thực hiện theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

+ Đối với mức thuế suất thuế Tiêu thụ đặc biệt: Thực hiện theo Thông tư 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Đối với mức thuế suất thuế giá trị gia tăng: Thực hiện theo Thông tư 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất giá trị gia tăng theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Tổng cục Hải quan đề nghị Vụ Lễ tân thông báo các quy định liên quan đến việc làm thủ tục chuyển nhượng xe ô tô của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao nêu trên cho các Đoàn ngoại giao tại Việt Nam được biết

Tổng cục Hải quan trân trọng sự phối hợp của Quý Vụ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VT (2), GSQL(2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1008/TCHQ-GSQL về việc tính thuế xe ô tô đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112