Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2315/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2315/TCT-TS
v/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi : Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

Trả lời công văn số 1729CV/BNN-HTQT ngày 13/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị miễn thu lệ phí trước bạ xe ô tô đã qua sử dụng của ông Nguyễn Huy Thắng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì không có quy định miễn lệ phí trước bạ tài sản của cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi cá nhân này đăng ký quyền sử dụng tài sản đó tại Việt Nam. Do vậy, ông Nguyễn Huy Thắng (là Việt kiều định cư tại Cộng hòa liên bang Đức) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời về cộng tác với Tổng công ty Chè Việt Nam có tài sản là xe ô tô thì phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tại Việt Nam.

Trường hợp tại văn bản của Chính phủ Việt Nam phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm năm 2004 hay hiệp định hoặc thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài trong việc thực hiện chương trình, dự án có quy định miễn lệ phí trước bạ cho các cá nhân tham gia mà ông Thắng là thành viên của chương trình, dự án đó thì đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Nguyễn Huy Thắng liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết và hướng dẫn ông Nguyễn Huy Thắng thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Lưu VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương  

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 2315/TCT-TS ngày 19/07/2005 về việc đề nghị miễn thu lệ phí trước bạ xe ô tô đã qua sử dụng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.510

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!