Danh mục VBQPPL về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
17/04/2021 15:36 PM

Theo Công văn 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2021 danh mục văn bản quy phạm pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

Danh mục VBQPPL về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy

Danh mục VBQPPL về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy

1. Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001;

2. Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi 2013;

3. Luật Lâm nghiệp 2017;

(Điều 9, Điều 39, Điều 41, Điều 43, Điều 51, Điều 74, Điều 94, Điều 96, Điều 101, Điều 102, Điều 103, Điều 104, Điều 105).

4. Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung 2020);

(Khoản 10 Điều 12; Khoản 3 Điều 51; Điều 54; Điều 56; Điều 61; Điều 79; Khoản 7 Điều 80; Điều 82; Điều 83a; Điều 91; Điều 92; Điều 93; Điều 98; Điều 111).

5. Luật Kiến trúc 2019;

(Khoản 3 Điều 12).

6. Luật Nhà ở 2014;

(Khoản 11, khoản 12 Điều 6; Điều 11; Điều 14; Điều 78; Điều 105).

7. Nghị định 78/2011/NĐ-CP quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng;

8. Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa;

(Điều 1, Điều 17).

9. Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

10. Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

(Chương IV).

11. Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

12. Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

(Điều 12, Điều 33, Điều 35, Điều 80, Điều 82).

13. Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BXD-BCA hướng dẫn việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp;

14. Thông tư 01/2020/TT-BXD ban hành QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình;

15. Thông tư 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy;

16. Thông tư 258/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy;

17. Thông tư 09/2017/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rùng) dự trữ quốc gia;

18. Thông tư 52/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 217/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư 258/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy;

19. Thông tư 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm;

20. Thông tư 04/2014/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2010/TT-BCA;

21. Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

22. Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

23. Thông tư 52/2020/TT-BCA ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy;

24. Thông tư 149/2020/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

25. Thông tư 150/2020/TT-BCA quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành;

26. Thông tư 61/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân;

27. Thông tư 02/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,201

Bài viết về

lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn