Tổng hợp Nghị định, Thông tư về chi phí, quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
09/03/2021 16:46 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp những Nghị đinh, Thông tư về chi phí đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng đang có hiệu lực sau đây:

1. Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

3. Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

5. Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

6. Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

7. Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

8. Thông tư 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

9. Thông tư 18/2019/TT-BXD về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng.

10. Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

11. Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

12. Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng.

13. Thông tư 12/2019/TT-BXD về hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

14. Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 53,116

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn